Key presenters:

Carmen Kivisild PhD student at the UCL Research Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology (NPP) London, United Kingdom

Lorena Simon Gracia Senior Research Fellow of Cancer Biology, Institute of Biomedicine and Translational Medicine, Faculty of Medicine, University of Tartu https://www.cancerbiology.ee/

Kadri Haljas, CEO of Triumf Healt https://triumf.health/

Priit Aigro, CEO of HealBed https://www.healbed.com/

Head doktorandid ja juhendajad,
  
Kutsume teid osalema meditsiiniteaduste valdkonna doktorantide teaduspäevale 29.–30.11.2019 Trofee jahimajja. Teaduspäev on suurepäev võimalus, et harjutada enda teadustöö esitamist ja suhelda teiste meie valdkonna doktorantidega. Võimalus on Sul algatada koostööd teistega või leida abi raske katse tegemiseks. Sel aastal on meie peaesinejad huvitavad doktorandid/järel-doktorandid, kes tulevad rääkima oma välismaa ja koostöö kogemusest.

Uuendame esinejaid, osalejaid ja kava veebilehel. Me palume ainult, et te registreeriksite end juhiste järgi, mis on leitavad siin. Lingil on leitav ka abstrakti näidis.

Doktorantidel on võimalus/kohustus esitada oma teadustööst lühike (ühe slaidi, 3 +2 minutit) suuline ettekanne. Eesmärk on et inimesed teaksid Su nime ja millega üldiselt tegeled. Kindlasti võta kaasa ka poster! Parimad suulised ja posterettekanded saavad auhinnatud! Lisaks sellele on plaanis sotsiaalne mäng teaduse teemal teie poolt esitavate märksõnade alusel.

Teaduspäev on kõigile meditsiiniteaduste valdkonna doktorantidele ja nende juhendajatele tasuta (ka Taltech ja Maaülikool)! See aasta saame ka prof. Alireza Fazeli toetusega katta doktorantidest erijuhte.

Lisainfo saamiseks ja igasugu erijuhtude korral võtke meiega ühendust: teaduspaev@gmail.com

Varsti on kohad otsas

Tervitused,
korraldajate nimel

Üritust korraldavad Kliinilise meditsiini doktorikool (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA) ja Tartu Ülikooli TransGeno ERA Chair (Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 grandileping nr.668989).

----

We kindly invite you to participate in Science Day held by the Faculty of Medicine for doctoral students and their supervisors at 29.–30.11.2019 in Trofee jahimaja. Science Day is an excellent way for Ph.D. students to practice presenting their scientific work and network with other Ph.D. students. This year our key presenters are young scientists or post-docs who will come to share their experience working abroad and working in collaboration.

We update presenters and schedule here. We only ask that Ph.D. students would register as described here. Registration and abstract submission will be taking place here.

Ph.D. students will have the opportunity to present their scientific work with short (one-slide, 3 +2 minutes) talks. It is important to introduce yourself and what you do. Please also take your posters with you! Best oral and poster presenters will be awarded.

The event will be free of charge to doctorate students and their supervisors (Taltech and University of Life sciences). We can also, thanks to, prof Alireza Fazeli, support special cases in doctoral studies.

For more information contact us: teaduspaev@gmail.com

Kind regards,
On behalf of organizers

This event is organized by the Doctoral School of Clinical Medicine, supported by the European Union, European Regional Development Fund (University of Tartu’s ASTRA project PER ASPERA), and 
by the University of Tartu TransGeno ERA Chair (Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 grandileping nr.668989).

Ajakava (scroll for English)

29.11.19

9.15 väljasõit (9.00 Vanemuise ja 9.15 Biomeedikumi eest)
10.30 hommikusöök
11.30 avakõne
11.45-12.30 välisesineja ettekanne (Lorena Simon Gracia UT)
12.30-13.20 doktorantide ühe slaidi ettekanded (täpne kestus ja esinejate arv selgitamisel)
13.30-14.30 lõunasöök (tubade jaotamine)
14.45-15.45 doktorantide ühe slaidi ettekanded (täpne kestus ja esinejate arv selgitamisel)
15.45-16.00 esinemiseelne kohvipaus
16.00-17.00 välisesineja ettekanne (Carmen Kivisild UCL)
17.00-19.00 aruteluõhtu doktorantidega (doktorandi igapäevaelust & mentorlus ilmselt paneelarutelu stiilis)
19.00 õhtusöök
19.45 Seltskonnamäng match-makingu alusel
01.00 öörahu majas
03.00 öörahu väljas

30.11.19

9.00-10.00 hommikusöök
10.00-11.00 arutelupaneel (tudengid ja välisesineja)
11.00-11.45 arutelupaneel (Kadri Haljas, Triumf Health CEO)
11.45-12.30 arutelupaneel (Priit Aigro, HealBed CEO)
12.30- 13.30 lõuna
14.00 Teele

16:15-17:00 Rahvusülikool 100: Ülikooli tõrvikurongkäik

20:00 Rahvusülikool 100: piduõhtu “Tuleviku juured” Eesti Rahva Muuseumis
(https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/mitmesugust/rahvusulikool-100-aastapaeva-piduohtu-tuleviku-juured-296680/)

Schedule

29.11.19

9.15 departure (9.00 Vanemuise theater parking lot and 9.15 Biomedicum front entrance)
10.30 breakfast (maybe rooms)
11.30 opening speech
11.45-12.30 presenter (Lorena Simon Gracia UT)
12.30-13.20 one slide or 3+2 minute presentation (depend on the number of participants)
13.30-14.30 lunch (rooms)
14.45-15.45 one slide or 3+2 minute presentation (depend on the number of participants)
15.45-16.00 small coffee break
16.00-17.00 presenter (Carmen Kivisild UCL)
17.00-19.00 plenary discussion with visitors (everyday life & mentorlus) and poster session
19.00 dinner
19.45 match-making social event
01.00 curfew inside
03.00 curfew outside

30.11.19

9.00-10.00 breakfast (stuff out of the rooms)
10.00-11.00 discussion (students and presenter from abroad)
11.00-11.45 discussion (Kadri Haljas, CEO of Triumf Health)
11.45-12.30 discussion (Priit Aigro, CEO of HealBed)
12.30- 13.30 lunch
14.00 journey to home

16:15-17:00 Estonia's National University 100: Torchlight procession (free event)

20:00 Estonia's National University 100: Anniversary ball “Roots of the Future” at the Estonian National Museum (https://www.piletilevi.ee/eng/tickets/muusika/mitmesugust/rahvusulikool-100-aastapaeva-piduohtu-tuleviku-juured-296680/?&design=piletilevi)